Encore – Ħarġa nru 1

Bħala Kunsill qed nikkontribwixxu fir-rivista kulturali Encore b'artikli interessanti dwar aspetti differenti tal-lingwa Maltija. Nirringrazzjaw lill-membri tal-Kunsill li qed jagħtu sehemhom fil-kitba ta' dawn l-artikli.

Ir-rivista titqassam b'xejn f'diversi postijiet pubbliċi.

 

Fi lsien in-nies

 

 

Ħajr lill-Prof. Ray Fabri u s-Sur Thomas Pace.