Encore – Ħarġa nru 2

Bħala Kunsill qed nikkontribwixxu fir-rivista kulturali Encore b'artikli interessanti dwar aspetti differenti tal-lingwa Maltija. Nirringrazzjaw lill-membri tal-Kunsill li qed jagħtu sehemhom fil-kitba ta' dawn l-artikli.

Ir-rivista titqassam b'xejn f'diversi postijiet pubbliċi.

 

Il-bilingwiżmu

 

 

Ħajr lill-Prof. Albert Borg u l-Prof. Manwel Mifsud.