Encore – Ħarġa nru 5

 

L-ilsien Malti fl-istampa u x-xandir

 

 

Ħajr lis-Sur Charles Flores.